ฝาชี กระเป๋า ตะกร้า (จากก้านมะพร้าว และกระดาษสมุดโทรศัพท์)

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มอาชีพจักสานเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน ที่มีความสนใจและคิดที่จะให้ก้านมะพร้าวที่ไม่มีราคาสามารถเพิ่มมูลค่ามีราคาได้ โดยรวมตัวกันเมื่อปี 2533 จัดหาครูมีความรู้ด้านจักสานโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ สาเหตุที่ใช้ก้านมะพร้าวเป็นหลักในการจักสานรูปแบบต่าง ๆ เพราะในหมู่บ้าน ตำบล จะมีการปลูกมะพร้าวไว้จำนวนมาก และอาชีพหลักของคนในชุมชนคือการนำน้ำตาลมะพร้าว ก้านมะพร้าวมีจำนวนมากมาย

กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิต

ขั้นแรกคิดรูปแบบที่จะประดิษฐ์ คัดเลือกก้านมะพร้าวที่เหมาะสมนำมาเหลาให้กลมเสมอและจักสานตามแบบที่ต้องการ ต้องจักสานให้เสร็จภายใน 1 วัน เพราะถ้าไม่เสร็จก้านมะพร้าวจะแข็งแตกหักง่าย เมื่อจักสานตามต้องการเสร็จแล้ว ทาน้ำยากันเชื้อราและน้ำยาขัดเงา นำไปตากให้แห้ง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เป็นงานประดิษฐ์จากฝีมือโดยใช้ภูมิปัญญาทองถิ่น ทนทาน แข็งแรง และเป็นศิลปะแบบไทย

ปริมาณการผลิตและราคา

ราคาตั้งแต่ 10 บาท – 500 บาท (ตามรูปลักษณะ) ปริมาณการผลิต 1 ชิ้นวัน/คน (ตามขนาด) ถ้าขนาดใหญ่จะใช้เวลามากขึ้น

สถานที่จำหน่าย

ที่ทำการกลุ่มอาชีพจักสานก้านมะพร้าว 9/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 034-720273

สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางวาสนา พึ่งสังวาลย์ โทร. 09-5477957 , 034-720273

เพื่อการชมที่ดี ควรตั้งหน้าจอของท่านที่ 800X600 Text Size Medium
Copyright ©2005 maeklongtoday.com All Right Reserved. Design By Siricom :Contact >> webmaster@maeklongtoday.com